volume 9, issue 3, P91-95 2004
DOI: 10.17986/blm.200493556
View full text
|
|
Share
Rıza Yılmaz, İsmail Birincioğlu, Celal Bütün, Uğur Günaydın, Sedat Yılmaz

Abstract: …ZET:Adli belge incelemesi, araßtÝrma veya sorußturma konusu olmuß belgeler Ÿzerinde •alÝßmalar yapan multidisipliner bir meslek alanÝdÝr. Hem Ÿlkemizde hem de tŸm dŸnyada adli belge incelemelerinin bŸyŸk •oÛunluÛunu imza incelemeleri olußturmaktadÝr.Ümza, el yazÝsÝnÝn šzel ve komplike bir formudur. Bu sebeple, imza olußumunda; el yazÝsÝ olußumunu etkileyen pek •ok šzellik šnemli rol oynamaktadÝr. Ümzalar; zaman ge•tik•e doÛal olarak deÛißime uÛrayabileceÛi gibi, ge•irilen bazÝ hastalÝk-lar sebebiyle de deÛiß…

expand abstract