Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1

Citation Types

0
6
0
1

Year Published

1993
1993
2014
2014

Publication Types

Select...
5

Relationship

1
4

Authors

Journals

citations
Cited by 20 publications
(7 citation statements)
references
References 2 publications
0
6
0
1
Order By: Relevance
“…Because of the static framework, it is not possible to analyze structural changes. As Munk (1989) and Hofreither (1992) have stated, administrative and enforcement costs must also be considered when drawing final conclusions. Direct Income support, however, is rarely decoupled and can hence be accompanied by many distortions (OECD, 1990, pp.…”
Section: Discussionmentioning
confidence: 99%
“…Because of the static framework, it is not possible to analyze structural changes. As Munk (1989) and Hofreither (1992) have stated, administrative and enforcement costs must also be considered when drawing final conclusions. Direct Income support, however, is rarely decoupled and can hence be accompanied by many distortions (OECD, 1990, pp.…”
Section: Discussionmentioning
confidence: 99%
“…33-53;Kjeldahl, 1993). As Munk (1989) and Hofreither (1992) have stated, administrative and enforcement costs must also be considered when drawing final conclusions. Finally, the environmental impact of the different policy options have not been taken into account (Gardner, 1991).…”
Section: Discussionmentioning
confidence: 99%
“…deformující účinek a jím způsobené náklady deformace, který není u všech typů dotací stejný. Obecně (Bečvářová, 1993;Henrichsmeyer, 1994;Munk, 1989) lze dotace podle formy a míry deformujících účinků rozdělit do čtyř základních typů, a to na -cílené transfery celkové částky (přímé dotace do důchodu), -proporcionální dotace primárních faktorů, -subvence výstupu, nebo subvence spojené s použi-tím vstupů, -podporu tržních cen.…”
Section: Teoreticko-metodologickáunclassified