volume 11, issue 4, P27-35 1940
DOI: 10.5025/hansen1930.11.4_27
View full text
|
|
Share

Abstract: [ Kjusu leprulejo, Nippon (Direktoro: Mijazaki Macuki)] CAPITRO I Antauparolo.A. Pri la Weltmann-reakcio.Lastatempe la esploro pri la seroreakcio estas provita de multaj rimedoj, kaj la esploro per fizikohemia rimedo estas phi kaj phi studata. La Weltmannreakcio estas unu el hzikohemiajesploroj kaj ce la seroj de tuberkulozo multaj autoroj provis tiun ci reakcion. Jen mi klarigos la literaturon pri la reakcio de Weltmann. Pro la unua fojo Schade (1933) reportis, ke la koaguligatemperaturo de sero varias lau …

expand abstract