2020
DOI: 10.46683/jmvi.2020.8 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Özet Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) temelli testler günümüzde enfeksiyon hastalıklarının tanı ve izleminde en sık kullanılan moleküler yöntemlerdir. PCR'ın farklı amaçlar için tasarlanmış nested PCR, ters transkripsiyon PCR, multipleks PCR, real-time PCR ve kantitatif PCR gibi çok sayıda farklı modifikasyonu geliştirilmiştir. Real-time PCR'ın bile birbirinden farklı görüntüleme yöntemleri ve prob tasarımlarının kullanıldığı çok sayıda alt tipi vardır. PCR yöntemi bu modifikasyonları dışında yeni nesil dizi … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
0
0
0
0
0
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals