2016
DOI: 10.20542/0131-2227-2016-60-9-67-75 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Овим законом уређују се надлежности националних савета националних мањина (у даљем тексту: национални савети) у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма, поступак избора националних савета, њихово финансирање и друга питања од значаја за рад националних савета. Члан 2. Ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма, припадници националних мањина у Републици Србији могу да изаберу своје националне савете. Националн… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
0
0
0
0
0
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals