volume 2, issue 6 (92), P4-9 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127103
View full text
|
|
Share
Margarita Skiba, Alexander Pivovarov, Anna Makarova, Viktoria Vorobyova

Abstract: Здійснено термодинамічний розрахунок вільної енергії Гіббса формування наночас ток срібла в водному середовищі різними способами. Досліджено кінетику хімічних перетворень в водних розчинах нітрату срібла в умовах плазмової обробки в газорі динному плазмохімічному реакторі періо дичної дії. Наведено криві зміни залеж ності Ag + від тривалості плазмохімічної обробки розчинів та початкової концент рації іонів срібла Ключові слова: низькотемпературна плазма, розряд, формування, процес, енер гія Гіббса, термодинамі…

expand abstract