volume 35, issue 2, P260-276 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3502-16
View full text
|
|
Share
Roslina Mamat, Normaliza Abd Rahim, Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi, Roswati Abdul Rashid

Abstract: Manga (komik Jepun) dan anime (animasi Jepun) berkait rapat dengan budaya, sejarah, politik, ekonomi, keluarga, agama, kepercayaan dan gender yang merupakan dua budaya popular utama Jepun dan sangat popular di seluruh dunia. Manga dan anime merupakan refleksi kepada fantasi, kepercayaan, nilai dan mitos masyarakat Jepun. Kertas kerja ini ditulis berdasarkan kajian kepustakaan terhadap rujukan dalam bahasa Melayu, Inggeris dan Jepun serta lawatan penulis ke Kyoto International Manga Museum, Tokyo International …

expand abstract