volume 1, issue 8 (85), P34-40 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.92290
View full text
|
|
Share
Natalia Grigorieva, Lubov Dobrovolska, Dmitry Sobchuk, Viktor Shabaykovych, Mykola Romaniuk

Abstract: Розглянута з одного боку змінна систе-ма електропостачання, а з другого -неста-більна система електроспоживання. В рів-новагу системи можуть привести лише процеси, що в них протікають під дією взає-мозв'язаних зовнішніх і внутрішніх чинників. Використані мережі Петрі та теорія графів. Встановлено, що на початку формуються основні чинники, які визначають ефектив-ність електропостачальних систем, далі за допомогою орграфу будується модель проце-сів та виконується оптимізація. Отримані результати оптимізації важ…

expand abstract