2020
DOI: 10.17275/per.20.33.7.3
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Perceived Academic Motivation and Learner Empowerment Levels of EFL Students in Turkish Context

Abstract: Language learning has become one of the needs of humans to maintain communication in the globalized world. However, it is not an isolated process and confined to linguistic skills. It gets affected by a lot of affective factors and learners' beliefs. One of these elements is undoubtedly academic motivation, which makes language learning a more complete process, and it brings the sense of empowerment together. Therefore, the present study focuses on the academic motivation and learner empowerment from the stude… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1

Citation Types

0
8
0
2

Year Published

2021
2021
2024
2024

Publication Types

Select...
6
1

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 10 publications
(10 citation statements)
references
References 39 publications
(32 reference statements)
0
8
0
2
Order By: Relevance
“…Staigi mokymosi procesų transformacija, apribojusi kontaktinio mokinių ir mokytojų bendravimo galimybę, išryškino mokinių įgalinimo veikti savarankiškai ir mokinių savireguliatyvaus mokymosi gebėjimų reikšmę sėkmingam mokymuisi. Įgalinimastai procesas, kuriuo skatinamas mokinio vidinis noras mokytis ir sukuriama mokymosi aplinka, didinanti besimokančiųjų savarankiškumą ir energiją (Dişlen Dağgöl, 2020). Mokinio įgalinimo procesas vyksta siekiant, kad mokinys mokymosi užduotis matytų kaip prasmingas, kad didėtų jo motyvacija jas atlikti, kad mokinys jaustųsi kompetentingas jas atlikti, kad tikėtų savo pastangų siekiant rezultato vertingumu ir veiksmingumu, kad maksimaliai pasinaudotų mokymosi proceso teikiamomis galimybėmis, kad mokymąsi lydėtų pozityvios emocijos (Dişlen Dağgöl, 2020).…”
Section: Teorinės įžValgosunclassified
See 1 more Smart Citation
“…Staigi mokymosi procesų transformacija, apribojusi kontaktinio mokinių ir mokytojų bendravimo galimybę, išryškino mokinių įgalinimo veikti savarankiškai ir mokinių savireguliatyvaus mokymosi gebėjimų reikšmę sėkmingam mokymuisi. Įgalinimastai procesas, kuriuo skatinamas mokinio vidinis noras mokytis ir sukuriama mokymosi aplinka, didinanti besimokančiųjų savarankiškumą ir energiją (Dişlen Dağgöl, 2020). Mokinio įgalinimo procesas vyksta siekiant, kad mokinys mokymosi užduotis matytų kaip prasmingas, kad didėtų jo motyvacija jas atlikti, kad mokinys jaustųsi kompetentingas jas atlikti, kad tikėtų savo pastangų siekiant rezultato vertingumu ir veiksmingumu, kad maksimaliai pasinaudotų mokymosi proceso teikiamomis galimybėmis, kad mokymąsi lydėtų pozityvios emocijos (Dişlen Dağgöl, 2020).…”
Section: Teorinės įžValgosunclassified
“…Įgalinimastai procesas, kuriuo skatinamas mokinio vidinis noras mokytis ir sukuriama mokymosi aplinka, didinanti besimokančiųjų savarankiškumą ir energiją (Dişlen Dağgöl, 2020). Mokinio įgalinimo procesas vyksta siekiant, kad mokinys mokymosi užduotis matytų kaip prasmingas, kad didėtų jo motyvacija jas atlikti, kad mokinys jaustųsi kompetentingas jas atlikti, kad tikėtų savo pastangų siekiant rezultato vertingumu ir veiksmingumu, kad maksimaliai pasinaudotų mokymosi proceso teikiamomis galimybėmis, kad mokymąsi lydėtų pozityvios emocijos (Dişlen Dağgöl, 2020). Tyrėjų nuomone, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams kaip labai svarbus veiksnys yra juos įgalinantis bendradarbiavimas su bendramoksliais (Sencibaugh ir Sencibaugh, 2016;Gratton, 2019;Morocco ir kt., 2001).…”
Section: Teorinės įžValgosunclassified
“…This is similar to perceived motivation in the education domain. For example, Information Use, a subscale of Academic Motivation Scale, is defined as "the motivation to learn new and different things, and to use them both inside and outside school" (p. 25) [42].…”
Section: Research Objectivesmentioning
confidence: 99%
“…Similarly, students who feel empowered in the classroom tend to exhibit higher levels of motivation to learn and achieve better academic results (Dağgöl, 2020).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%