2020
DOI: 10.15282/mohe.v9i1.399
View full text
|
|
Share

Abstract: Kemahiran motor kasar merupakan eleman penting yang berkaitan dengan tahap keaktifan seseorang individu dalam sukan dan aktiviti fizikal. Semakin tinggi tahap prestasi motor kasar kanak-kanak maka semakin tinggi juga tahap penglibatan mereka dalam sukan dan aktiviti fizikal. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk menilai tahap prestasi motor kasar dalam kalangan kanak-kanak berdasarkan perbezaan etnik dan umur kronologi. Subjek kajian terdiri daripada dua etnik yang berbeza iaitu etnik Melayu (38 orang) dan …

Expand abstract