volume 34, issue 4, P250-270 2018
DOI: 10.17576/jkmjc-2018-3404-15
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Kejutan budaya, akulturasi serta adaptasi budaya adalah antara isu hubungan antara budaya yang sering melanda kehidupan kelompok penghijrah. Bertunjangkan isu-isu berkenaan, makalah ini diprakarsakan untuk mengkaji perbandingan pengalaman antara budaya pelajar antarabangsa, iaitu pelajar dari Republik Rakyat China (RRC) yang melanjutkan pengajian di Universiti Malaysia Sabah. Dengan mengaplikasikan Teori Akulturasi Berry dan Teori Adaptasi Budaya Kim serta teknik pengamatan, temu bual kumpulan fokus dan temu b…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals