volume 34, issue 4, P271-284 2018
DOI: 10.17576/jkmjc-2018-3404-16
View full text
|
|
Share

Abstract: Setiap penerbitan buku menampilkan rekaan bentuk buku yang tersendiri. Reka bentuk kulit buku memainkan peranan yang penting untuk menghebah, menyampaikan informasi dan maklumat awal kepada setiap khalayak sasaran. Situasi ini telah menyumbang kepada penerbitan, penghasilan dan penampilan reka bentuk kulit buku yang pelbagai dan menarik. Reka bentuk kulit buku menjadi elemen pertama dilihat oleh khalayak ketika proses membelek-belek dan pemilihan buku. Ketika ini khalayak cuba untuk memahami apa sahaja informa…

Expand abstract