2020
DOI: 10.3846/aainz.2019.008
View full text
|
|
Share

Abstract: Paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas yra būtinas ir reikšmingas siekiant išlaikyti gerą paviršinių vandenis telkinių ekologinę būklę. Sunkieji metalai, patekę į vandens telkinius, akumuliuojasi vandens gyvūnuose ir augaluose. Padidėjęs biogeninių medžiagų kiekis paviršinuose vandenyse gali sukelti eutrofikaciją. Paviršinių nuotekų teršalų visiškam pašalinimui neužtenka įprastų valymo įrenginių, kuriuose teršalai šalinami taikant sedimentacijos, mechaninio filtravimo ir biologinio valymo procesus. Vienas iš…

expand abstract