volume 2, issue 4 (86), P24-31 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.95870
View full text
|
|
Share
Hanna Rakytyanska

Abstract: Запропоновано метод оптимізації класифікацій-них нечітких баз знань за критеріями «точність -складність», який дозволяє спростити процес нала-штування шляхом переходу до реляційної моделі. Задачу оптимізації бази знань зведено до задачі minmax кластеризації. Суть методу у виборі таких матриць розбиття «входи -вихід», які забезпечу-ють необхідні або екстремальні рівні точності виве-дення та кількості правил Ключові слова: оптимізація нечітких баз знань, min-max кластеризація, нечіткі реляційні моделі Предложен…

expand abstract