Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

1
20
0
8

Year Published

2013
2013
2016
2016

Publication Types

Select...
2
1

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 92 publications
(29 citation statements)
references
References 10 publications
1
20
0
8
Order By: Relevance
“…Paprastai pažyminio sakinys modifikuoja daiktavardį arba daiktavardžio frazę ir apima kai kurias gramatines priemones, nustatančias, kad vienas iš šalutinio pažyminio sakinio argumentų turi tą patį referentą kaip ir daiktavardis ar daiktavardžio frazė. Pvz., sakinyje Aš mačiau vyrą, kuris vakar atvažiavo, šalutinis sakinys kuris vakar atvažiavo, yra pažyminio, nes jis apibrėžia daiktavardį vyras, o santykinis įvardis kuris pabrėžia, kad tas pats vyras nurodomas ir šalutiniame sakinyje (šiuo atveju kaip subjektas) (Lehmann 1986).…”
Section: šAlutiniai Pažyminio Sakiniaiunclassified
“…Paprastai pažyminio sakinys modifikuoja daiktavardį arba daiktavardžio frazę ir apima kai kurias gramatines priemones, nustatančias, kad vienas iš šalutinio pažyminio sakinio argumentų turi tą patį referentą kaip ir daiktavardis ar daiktavardžio frazė. Pvz., sakinyje Aš mačiau vyrą, kuris vakar atvažiavo, šalutinis sakinys kuris vakar atvažiavo, yra pažyminio, nes jis apibrėžia daiktavardį vyras, o santykinis įvardis kuris pabrėžia, kad tas pats vyras nurodomas ir šalutiniame sakinyje (šiuo atveju kaip subjektas) (Lehmann 1986).…”
Section: šAlutiniai Pažyminio Sakiniaiunclassified
“…Such an approach is particularly useful in the present analysis of Latin clefts because it avoids any definition relying on language-specific features: the elements working as copulae or subordinators in one language are not necessarily of the same nature as their equivalent in another language. For instance, there may be some languages which only admit a relative element as subordinator, while others allow an empty complementiser, or even both strategies (for a general perspective on this aspect, see at least Lehmann 1984Lehmann , 1986. The morphosyntactic encoding of the cleft sentence, even if obeying mostly general functional principles, depends on language-internal grammatical categories, and it is not a priori predictable what strategy will be chosen.…”
Section: Cleft Sentences and Cleft Constructionsmentioning
confidence: 99%
“…A baszk ergatív nyelv (Liao 2000) és pro-ejtő (Duguine 2012: 333 A baszk vonatkozó tagmondat általában finit, de van non-finit vonatkoztatás is, lásd Vicente (2002). A függő (ferde) esetű és birtokos vonatkoztatást nem tartja lehetségesnek Keenan-Comrie (1977: 76), Lehmann (1986) és Liao (2000: 139), azonban Vicente (2002) …”
Section: A Baszk Nyelvnek éS a Vonatkozó Szerkezeteinek Az áLtalános unclassified
“…Mi lehet ennek az oka? Lehmann (1986) szerint vannak olyan nyelvek, és erre ő a baszkot hozza fel példának, de az amhara is ilyen, amelyek a vonatkoztatási hierarchiának csak azon pozícióit tudják vonatkoztatni, amelyik összetevőn (ige, főnév, adpozíció: elöljáró/névutó) egyeztetési jegyeket képesek produkálni. A baszk, ahogy fentebb is láttuk, az abszolutívusz, ergatívusz és részeshatározó esetében tükrözteti az igén egyeztetési jegyek révén a releváns szintaktikai viszonyt.…”
Section: Láttam [A Vágó István Vezette] Vetélkedőt a Kertben/láttam Aunclassified
See 1 more Smart Citation