2015
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: LEGIONOWYM SZLAKIEM. MARSZ OLEANDRY-KIELCE ON THE LEGIONARY TRACK. OLEANDRY-KIELCE MARCH Streszczenie. Idea wspominania wydarzeń historycznych poprzez marsze i rajdy łączące w sobie edukację historyczną, wychowanie fizyczne oraz przysposobienie wojskowe, zrodziła się wraz z utworzeniem w 1919 r. Związku Strzeleckiegopiłsudczykowskiej paramilitarnej organizacji młodzieżowej, nawiązującej do spuścizny ideowej strzelców sprzed 1914 r. Marsz Szlakiem Kadrówki był wśród nich najważniejszy, choć nie jedyny. Marsz Sz… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles