volume 7, issue 3, P105-108 2002
DOI: 10.17986/blm.200273484
View full text
|
|
Share
Halis Dokgöz, Bülent Şam, Gökhan Ersoy, Nurşen Turan Müsellim

Abstract: N.T. …lŸmle sonu•lanan •ocuk ihmali: Bir olgu sunumu, Adli TÝp BŸlteni, 2002; 7 (3): 105-108. …ZET ‚ocuk istismarÝnÝn bir formu olan ihmal; •ocuÛun beslenme, saÛlÝk, barÝnma, giyim, korunma ve gšzetim gibi temel gereksinimlerinin, onun bakÝmÝnÝ Ÿstlenen anne ve baba ile saÛ-lÝk, eÛitim, sosyal yardÝm ve gŸvenlik gibi kurumlarÝ yapÝsÝn-da barÝndÝran devlet tarafÝndan karßÝlanmamasÝdÝr.Ühmal; fiziksel, duygusal ve/veya tÝbbi olarak karßÝmÝza •Ý-kabilmektedir. AÛÝr derecede ihmal šlŸmle sonu•lanabilmektedir. …

expand abstract