Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2020 DOI: 10.46778/goputeb.618186 View full text
|
|
Share
Kerem TÜRKÜRESİN, Baykal BİÇER

Abstract: Bu araştırmada öğretmenlere yönelik geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış bir dijital vatandaşlık davranış ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kütahya ili merkez ilçesinde ortaokul düzeyinde öğretmenlik yapan 238 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından "Öğretmenlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Davranış Ölçeği" geliştirilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analiz…

expand abstract