volume 192, issue 9, P4342-4351 2014
DOI: 10.4049/jimmunol.1302039
View full text
|
|
Share
Yoshiyuki Inoue, Koumei Shirasuna, Hiroaki Kimura, Fumitake Usui, Akira Kawashima, Tadayoshi Karasawa, Kenji Tago, Katsuya Dezaki, Satoshi Nishimura, Junji Sagara, Tetsuo Noda, Yoichiro Iwakura, Hiroko Tsutsui, Shun’ichiro Taniguchi et al.