2014
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Rok 1989 uważany jest za przełomowy we współczesnej historii Polski. Z jednej strony wprowadzenie nowego ustroju politycznego spowodowało, że kraj nasz włączony został w orbitę globalnych procesów cywilizacyjnych, które zapoczątkowały proces przemian społeczeństwa narodowego w społeczeństwo posttradycyjne, funkcjonujące w globalnym, kosmopolitycznym porządku 1. Oczywiście wpływy kulturowe związane z globalizacją widoczne były dużo wcześniej, jednakże dopiero polityczne otwarcie spowodowało gwałtowne przyspiesz… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles