Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
3
1
1

Citation Types

0
6
0
3

Year Published

2018
2018
2020
2020

Publication Types

Select...
2
1

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 9 publications
(9 citation statements)
references
References 17 publications
(9 reference statements)
0
6
0
3
Order By: Relevance
“…A systematic review and meta-analysis could only demonstrate fewer complications with PEG compared to surgical gastrostomy in the randomized studies included in the analysis [43]. A large observational study comparing PLAG, PEG, percutaneous radiological gastrostomy (PRG) and conventional surgical gastrostomy demonstrated the lowest complication rate in the PLAG group [47].…”
Section: Grade Of Recommendation B E Strong Consensus (100% Agreement)mentioning
confidence: 99%
“…[17] Yapılan çalışmalarda gastrostomi çevresinde lokal enfeksiyon PEG uygulanan hastalarda; %3,3-11, floroskopi yardımlı gastrostomi uygulananlarda; %6,5-18,5, laparoskopik yardımılı PEG uygulanan hastalarda; %9-10 olarak bulunmuş olup bu çalışmadaki seride oran %11 olarak belirlendi. [3,19,20] Gastrostomi tüpü çevresinde kaçak ise PEG uygulanan hastalarda; %3-17, floroskopi yardımlı gastrostomi uygulananlarda; %3-26, laparoskopik yardımılı PEG uygulananlarda; %0-41 iken bu seride hastaların %7'sinde gastrostomi çevresinden akıntı gözlendi. [3,19,20] Çalışmalarda gastrostomi tüpünün kolona yerleştirilmesi, pnömoperitoneum gibi major komplikasyonlar bahsedilen gastrostomi yöntemlerinde değişen oranlarda mevcutken serimizde hiçbir hastada gözlenmedi.…”
Section: Discussionunclassified
“…[3,19,20] Gastrostomi tüpü çevresinde kaçak ise PEG uygulanan hastalarda; %3-17, floroskopi yardımlı gastrostomi uygulananlarda; %3-26, laparoskopik yardımılı PEG uygulananlarda; %0-41 iken bu seride hastaların %7'sinde gastrostomi çevresinden akıntı gözlendi. [3,19,20] Çalışmalarda gastrostomi tüpünün kolona yerleştirilmesi, pnömoperitoneum gibi major komplikasyonlar bahsedilen gastrostomi yöntemlerinde değişen oranlarda mevcutken serimizde hiçbir hastada gözlenmedi. Gastrostomi çevresi enfeksiyon ve kaçak gibi minör komplikasyonlar, diğer yöntemler ile benzer olmakla beraber major komplikasyonlardan kaçınmak için LG uygulaması tercih edilebilir.…”
Section: Discussionunclassified
See 1 more Smart Citation
“…The possibility to visualize the anatomy and placement of a surgical gastropexy are in favor of PLG (159)(160)(161). PLG seems at least as safe as PEG and might therefore be the method of choice when PEG or PRG is not possible (162,163).…”
Section: Surgical Gastrostomymentioning
confidence: 99%