Intern. Med. volume 35, issue 12, P930-936 1996 DOI: 10.2169/internalmedicine.35.930 View full text
|
|
Share
Shoji SUGA, Hiroaki IWASE, Masaaki SHIMADA, Yuji NISHIO, Toru ICHIHARA, Shu ICHIHARA, Kazuo KUSUGAMI, Hidehiko SAITO