2014
DOI: 10.17986/blm.2013182252 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Myokardiyal kalsifikasyon (myokardiyal kalsinozis) literatürde nadir görülen bir durumdur. Metastatik veya distrofik kalsifikasyon olmak üzere iki tipte görülebilir. Kronik böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, sekonder hiperparatiroidizm, hiperkalsemi gibi kanın kalsiyum seviyelerinin yüksek olduğu olgular rmetastatik kalsifikasyon ile ilişkilidir. Distrofik kalsifikasyonda ise; normal kan kalsiyum seviyeleri, normal böbrek fonksiyonları, normal koroner arterler görülür. Myokardiyal kalsifikasyon sonucu konjestif k… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals