2014
DOI: 10.1109/iccas.2014.6987792
View full text
|
|
Share
R.K. Uskenbayeva, Y.I. Cho, G.B. Bektemyssova, N.K. Mukazhanov, D.K. Kozhamzharova, B.K. Kurmangaliyeva