volume 23, issue 3, P156-161 2018
DOI: 10.17986/blm.2018345598
View full text
|
|
Share
Yasemin Balcı, Gülsüm Kadı, Melike Erbaş, Ümit Ünüvar Göçeoğlu

Abstract: Amaç: Muğla’da otopsisi yapılan gençlik yaş grubu olguların değerlendirilmesiyle, gençlik grubu adli ölümlerin bölgesel profilini çıkarmak ve önlemler konusunda öneriler geliştirebilmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2013-2016 yılları arasında Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünde otopsisi yapılan 1603 otopsi arasında, 15-24 yaş grubunda olan 162 (%10.1) olgunun otopsi raporları geriye dönük değerlendirildi. Bulgular: En fazla otopsi 59 olguyla 2015, 39 olguyla 2016 yıllarında yapılmıştı. Olguların %82…

expand abstract