volume 35, issue 4, P135-154 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3504-09
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Hubungan antara peribadi yang baik di antara masyarakat dengan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) mampu menterjemahkan senario kolaborasi yang jitu untuk mengekalkan kedaulatan negara. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan aplikasi WhatsApp memberi pengaruh kepada hubungan antara peribadi masyarakat dengan PDRM Daerah Seremban. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada 250 orang awam di sekitar Daerah Seremban, Negeri Sembilan. Responden k…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals