volume 25, issue 3, P239-242 2020
DOI: 10.17986/blm.1393
View full text
|
|
Share
Jamal Musayev, Adalat Hasanov, Mahmud Baghirzade, Parvin Hasanova

Abstract: Ludwig anjini (LA) ağız tabanında bilateral olarak mylohyoid diaframın üzerindeki sublingual ve submandibuler yumşak dokuyu tutan bir selülit şeklidir. Komplikasyonları nedeniyle %50`ye varan mortalite oranı çağdaş tedavi seçeneklerinin katkısı ile son yıllarda %8'e kadar gerilemiştir. Bu yazıda ölümle sonuçlanan bir LA olgusu otopsi bulguları eşliğinde sunulmuştur. Ağıziçi insizyonla flegmonun açıldığı olgularda özellikle aspirasyon pnömonisi riski göz önünde bulundurulmalıdır. LA ve komplikasyonlarının sapta…

expand abstract