2020
|
|

Abstract: Ludwig anjini (LA) ağız tabanında bilateral olarak mylohyoid diaframın üzerindeki sublingual ve submandibuler yumşak dokuyu tutan bir selülit şeklidir. Komplikasyonları nedeniyle %50`ye varan mortalite oranı çağdaş tedavi seçeneklerinin katkısı ile son yıllarda %8'e kadar gerilemiştir. Bu yazıda ölümle sonuçlanan bir LA olgusu otopsi bulguları eşliğinde sunulmuştur. Ağıziçi insizyonla flegmonun açıldığı olgularda özellikle aspirasyon pnömonisi riski göz önünde bulundurulmalıdır. LA ve komplikasyonlarının sapta… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles