2015
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Streszczenie. W artykule omówiono możliwości edukacyjne i dydaktyczne nowoczesnych technologii pedagogicznych, posługiwanie się którymi jest jednym z obiecujących kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego. Autor artykułu przedstawia algorytm oraz skuteczne wdrożenie najczęściej używanych technologii pedagogicznych w kształceniu studentów, a mianowicie: portfolio technologiczne, technologie projektowe oraz technologie rozwoju krytycznego myślenia i pisma. Annotation. The article deals with the educational and dida… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles