volume 12, issue 1, P11-21 2015
DOI: 10.23856/1201
View full text
|
|
Share

Abstract: Streszczenie. W artykule omówiono możliwości edukacyjne i dydaktyczne nowoczesnych technologii pedagogicznych, posługiwanie się którymi jest jednym z obiecujących kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego. Autor artykułu przedstawia algorytm oraz skuteczne wdrożenie najczęściej używanych technologii pedagogicznych w kształceniu studentów, a mianowicie: portfolio technologiczne, technologie projektowe oraz technologie rozwoju krytycznego myślenia i pisma. Annotation. The article deals with the educational and dida…

Expand abstract