volume 2, issue 1 (86), P50-57 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.96447
View full text
|
|
Share
Yuriy Naumenko

Abstract: Розглянуто задачу визначення межі переходу руху з колових на квазіпараболічні траєкторії час-тинок зернистого заповнення циліндричної каме-ри, що обертається навколо горизонтальної осі. Поведінку заповнення описано за допомогою осеред-нених величин. Застосовано пластичну реологіч-ну модель зернистого середовища. На основі розра-хунку напружено-деформованого стану визначено положення поверхні переходу, як лінії ковзання кар-тини руху. Виявлено залежності межі від швидкісно-го, геометричних і реологічних параме…

expand abstract