volume 2, issue 7 (86), P42-50 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.94955
View full text
|
|
Share
Mykolay Remarchuk, Andrii Zadorozhnyi, Jaroslav Chmuzh

Abstract: При проектуванні гідравлічного приводу в яко-сті робочої схеми розподілу енергії від одного його джерела до споживачів прийнята індивідуаль-на схема. Теоретичні дослідження виконано на основі використання системного аналізу для гід-равлічного приводу з індивідуальною схемою роз-поділу енергії і послідовним підключенням двох її підсистем. Цими дослідженнями встановле-ні залежності для розрахунку та вибору параме-трів для насоса і гідродвигунів Ключові слова: привод гідравлічний, проекту-вання, система, потужні…

expand abstract