2019
DOI: 10.26559/mersinsbd.443888 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Amaç: Bu kesitsel araştırmanın amacı, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuran hastaların klinik görsel muayene ile çürük durumlarını belirlemektir. Ayrıca çürük durumları ile demografik veriler (yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, sosyoekonomik durumları), sistemik hastalık varlığı, sigara kullanımı, düzenli diş hekimi ziyareti, şekerli besinlerin tüketimi ve ağız bakımı alışkanlıkları gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Çalışmaya katılan hastalara, demografik özellikleri, si… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
1
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals