2014
DOI: 10.17986/blm.2014191769 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: ÖZETİntihar, toplumsal dayanışma, bağımlılık ve özerklik ilişkisindeki dengesizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkabilmekte ve toplumsal bağların gücüne, yapısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bireylerin toplumla ilişkileri, toplumsal destek türü intihar eğilimini etkilemektedir.Mersin ilinde 2012 ve 2013 yılları arasında intihar orijinli meydana gelen ölüm olgularının sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada; 30 olgunun en küçüğü 15 yaşında kız çocuğu, en büyüğü 80 yaşınd… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
4
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals