volume 35, issue 2, P293-312 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3502-18
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Masyarakat global kini sudah sinonim dengan penggunaan media sosial sebagai sumber perolehan maklumat politik berbanding penggunaan media konvensional. Liputan berita serta kandungan isu yang dibincangkan menerusi media sosial sedikit sebanyak memberi implikasi kepada corak pemikiran masyarakat. Justeru, penyelidik ingin mengenal pasti hubungan di antara media, isu dan tingkah laku dalam kalangan pengundi bagi edisi PRU ke-14. Kajian ini telah dijalankan melalui pendekatan secara kuantitatif dengan memilih bor…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals