volume 1, issue 1 (85), P34-42 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.93055
View full text
|
|
Share
Vladimir Chelabchi

Abstract: Розглядаються особливості проведення обчислювального екс-перименту при дослідженні процесів перенесення тепла і маси в охолоджувачах повітря побічно-випарного типу. Передбачено розбиття проблеми на ряд задач і декомпозицію конструкції на ряд елементів. Розглядаються основні схеми руху повітря в сис-темі каналів: перехресний струм і протитечія. Пропонується ряд вдосконалених методів спільного рішення рівнянь математичних моделей. Приведено порівняння результатів обчислювального і натурного експериментів Ключов…

expand abstract