volume 2, issue 6 (86), P63-69 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.98712
View full text
|
|
Share
Natalia Ivanchuk, Petro Martynyuk, Tatiana Tsvetkova, Olga Michuta

Abstract: Побудовано математичну модель фільтра-ційної консолідації тіла греблі з водоводом і зоною вимиву в двовимірному випадку. Враховано вплив техногенних факторів. Розроблено комп'ю-терну програму для автоматизації розрахун-ків чисельного розв'язання крайової задачі без-сітковим методом радіальних базисних функцій. Проведено ряд числових експериментів і здійсне-ний їх аналіз Ключові слова: гідроенергетика, проблема фільтраційної консолідації, осмотичні явища, вільна поверхня, об'єктно-орієнтоване програ-мування По…

expand abstract