volume 3, issue 6 (93), P60-70 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.134165
View full text
|
|
Share
Yurii Zakharchuk, Yurii Beznosyk, Liudmyla Bugaieva

Abstract: Дослiдження кiнетики процесу Фiшера-Тропша є досить важливим завданням, так як даний процес дуже чутливий до температурного режиму, та характеристик каталiзатору. Також даний процес супроводжується багатьма побiчними реакцiями, якi негативно впливають на швидкiсть та селективнiсть реакцiї. Синтез Фiшера-Тропша є альтернативним джерелом отримання якiсного палива не з нафти, а з вугiлля або бiомаси. Тому дослiдження кiнетики реакцiї Фiшера-Тропша спрямованi на пiдвищення селективностi i активностi каталiзаторiв,…

expand abstract