2015
DOI: 10.23856/1301
| View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: bardziej niż ktokolwiek inny przyczynił się do odzyskania po 123 latach politycznego niebytu suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej. Uprzednie powstańcze zrywy: Insurekcja Kościuszkowska, Powstanie Listopadowe, czy Powstanie Styczniowe nie były zdolne odwrócić tego stanu rzeczy. Płonnymi okazały się też nadzieje wiązane z Napoleonem i Jego wyprawą na Rosję. Efektywna działalność Józefa Piłsudskiego na rzecz odzyskania niepodległości była uwarunkowana cechami Jego osobowości, jak i okolicznościami Jego … Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles