2019
DOI: 10.32839/2304-5809/2019-3-67
View full text | Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Київський національний університет імені Тараса Шевченка УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація. В статті охарактеризовано особливості автоматизованого формування фінансових результатів та розглянуто необхідність впровадження і вдосконалення автоматизації системи обліку та контролю, що зумовлено ускладненням і посиленням обсягу та якості економічної інформації. Розкрито сутність та перспективи впровадження модуля ERP Управління підприємство… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles