2021
DOI: 10.22312/sdusbed.948027
View full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Bu araştırmanın amacı, lisansüstü öğrencilerinin yenilikçilik özellikleri ile araştırmaya yönelik farkındalık ve tutumları arasındaki ilişki ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.Materyal Metot: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki araştırma, bir vakıf üniversitesinin Hemşirelik Lisansüstü Programında kayıtlı, araştırmaya katılmaya gönüllü 226 öğrenci ile yapıldı. Araştırmanın verileri; öğrencilerin sosyo-demografik ve lisansüstü eğitim sürecine ilişkin özellikleri, Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ) ile H… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles