2018
DOI: 10.3846/aainz.2018.018
View full text
|
|
Share

Abstract: Siekiant užkirsti kelią eutrofikacijos procesui biogeninėms medžiagoms valytose nuotekose taikomi griežti reikalavimai. Biologiškai skaidomų organinių medžiagų trūkumas yra viena iš priežasčių, dėl kurios azoto ir fosforo junginiai iš nuotekų šalinami neefektyviai. Pirminio dumblo hidrolizės procesas yra vienas iš būdų, kurio metu galima pagaminti lengvai biologiškai skaidomų organinių medžiagų ir taip užtikrinti reikalaujamą biogeninių medžiagų pašalinimą iš nuotekų. Pirminio dumblo hidrolizės tyrimams naudot…

Expand abstract