volume 8, issue 1, P13-32 2014
DOI: 10.23856/0801
View full text
|
|
Share
Andrzej Rogalski

Abstract: Artykuł porusza problem relacji syntaktyczno-semantycznych wyrażeo, zwłaszcza zagadnienie funkcjonowania tzw. denominatywów, który św. Anzelm z Aosty uczynił jedną z istotnych kwestii traktatu "De grammatico". W traktacie prezentował własne ujęcie zagadnienia relacji pomiędzy nazwą a oznaczanym przez te nazwę przedmiotem postulując precyzyjne odróżnienie designatio, significatio i appellatio terminów. Dokonane przez św. Anzelma demarkacje semiotyczno-terminologiczne znacząco wpłynęły na toczące się w kolejnych…

expand abstract