volume 1, issue 2, P94-96 1996
DOI: 10.17986/blm.199612140
View full text
|
|
Share

Abstract: ÖZETBu çalışm ada, üç olgu sunumu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki akıl hastaları ile ilgili Ceza Yasası'nın 154'üncü faslı ve Ceza M uhakem eleri Usulü Yasası'nın 155'inci faslı tartışılmıştır. 1971-1994 yılları arasında Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları H astahanesi'ne adli makamlar ca ceza ehliyetinin tespiti için 11 olgu gönderilmiştir. Hasta ne kayıtları ve adli raporların incelenm esi sonucunda m ah kem ece hom isidal davranış gösteren 3 akıl hastasının fasıl 154 kapsam ında değerlendiriler…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals