volume 12, issue 2, P62-67 2007
DOI: 10.17986/blm.2007122638
View full text
|
|
Share
Şerafettin Demirci, Gürsel Günaydın, Kamil Hakan Doğan

Abstract: İntihar; tüm yaş, ırk ve sınıftaki insanları etkileyen, ölüm nedeni olarak erişkin ve adolesan yaş grubunda daha sık karşımıza çıkan adli bir olaydır. Bu çalışmada, Konya ilinde intihara bağlı ölüm olgularının sosyodemografik özelliklerinin ve adli tıp açısından öneminin belirlenmesi, elde edilen verilerin literatür bilgileri ışığında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Konya Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nce 01.01.2000 ve 31.12.2005 tarihleri arasında ölü muayene ve otopsisi yapılan 2698 olgu içinden orijini intihar o…

expand abstract