2007
DOI: 10.17986/blm.2007122638
View full text |Buy / Rent full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: İntihar; tüm yaş, ırk ve sınıftaki insanları etkileyen, ölüm nedeni olarak erişkin ve adolesan yaş grubunda daha sık karşımıza çıkan adli bir olaydır. Bu çalışmada, Konya ilinde intihara bağlı ölüm olgularının sosyodemografik özelliklerinin ve adli tıp açısından öneminin belirlenmesi, elde edilen verilerin literatür bilgileri ışığında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Konya Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nce 01.01.2000 ve 31.12.2005 tarihleri arasında ölü muayene ve otopsisi yapılan 2698 olgu içinden orijini intihar o… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2021
2021
2021
2021

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 5 publications
(1 citation statement)
references
References 8 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…İntihar Yöntemleri: İncelenen çalışmalarda genellikle en sık kullanılan intihar yönteminin ası olduğu görülmüştür. Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan başka çalışmalarda bunu doğrular nitelikte veri sunmaktadır (65)(66)(67)(68). Erbay ve arkadaşlarının çalışmasında 55 kişi (%85.9) ası ile, 4 kişi (%6.3) ilaç intoksikasyonu, 3 kişi (%4.7) yüksekten atlama, 2 kişi (%3.1) ateşli silah yaralanması ile öldüğü (28); Dereli ve arkadaşlarının incelemelerinde 232 kişi (%52.3) ası, 126 kişi (%28.4) ateşli silah yaralanması, 40 kişi (%9) kimyasal madde kullanımı (ilaç ve tarım ilacı), 33 kişi (%7.4) yüksekten atlama ile intihar ettiği (30); Oğuzhanoğlu ve arkadaşlarının çalışmasında, 26 olgunun(%49.1) ası, 15'inin (%28.3) ateşli silah, 7'sinin (%13.2) zehirlenme, 3'ü (%5.7) yüksekten atlama, 1'i kesici delici alet ile, 1'inin ise boğularak öldüğü belirtilmiş ve hem erkek (%45.7) hem de kadın (%71.4) olgularda asının en sık kullanılan yöntem olduğu, erkeklerde ikinci sık ateşli silah yaralanması (%32.6) iken kadınlarda ise yüksekten atlama (%28.6) olduğu belirtilmiştir (36).…”
Section: Eğitim Sosyokültürel Durum Ve Diniunclassified
“…İntihar Yöntemleri: İncelenen çalışmalarda genellikle en sık kullanılan intihar yönteminin ası olduğu görülmüştür. Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan başka çalışmalarda bunu doğrular nitelikte veri sunmaktadır (65)(66)(67)(68). Erbay ve arkadaşlarının çalışmasında 55 kişi (%85.9) ası ile, 4 kişi (%6.3) ilaç intoksikasyonu, 3 kişi (%4.7) yüksekten atlama, 2 kişi (%3.1) ateşli silah yaralanması ile öldüğü (28); Dereli ve arkadaşlarının incelemelerinde 232 kişi (%52.3) ası, 126 kişi (%28.4) ateşli silah yaralanması, 40 kişi (%9) kimyasal madde kullanımı (ilaç ve tarım ilacı), 33 kişi (%7.4) yüksekten atlama ile intihar ettiği (30); Oğuzhanoğlu ve arkadaşlarının çalışmasında, 26 olgunun(%49.1) ası, 15'inin (%28.3) ateşli silah, 7'sinin (%13.2) zehirlenme, 3'ü (%5.7) yüksekten atlama, 1'i kesici delici alet ile, 1'inin ise boğularak öldüğü belirtilmiş ve hem erkek (%45.7) hem de kadın (%71.4) olgularda asının en sık kullanılan yöntem olduğu, erkeklerde ikinci sık ateşli silah yaralanması (%32.6) iken kadınlarda ise yüksekten atlama (%28.6) olduğu belirtilmiştir (36).…”
Section: Eğitim Sosyokültürel Durum Ve Diniunclassified