volume 35, issue 4, P119-134 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3504-08
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Setiap individu mempunyai identiti tersendiri sama ada di luar talian mahupun dalam talian. Identiti kendiri yang dikonstruksi memiliki keunikan serta perbezaan tersendiri yang membolehkan individu dikenali oleh orang lain. Walaupun terdapat banyak kajian yang mengkaji konstruksi identiti kendiri, khususnya dalam bidang komunikasi silang budaya tetapi faktor-faktor yang digunakan oleh individu dalam membentuk identiti dalam talian belum diterokai sepenuhnya. Kajian ini menyelidik bagaimana pemilik akaun Facebo…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals