volume 34, issue 2, P123-149 2014
DOI: 10.5117/ped2014.2.ouyt
View full text
|
|
Share
Joris van Ouytsel,
Wil Meeus,
Aleksander Driesen

Abstract: Kinderen en jongeren kritisch leren omgaan met reclame -het aanbod en de kwaliteit van reclameopvoedingspakketten J o r i s V a n O u y t s e l , W i l M e e u s , M i c h e l W a l r a v e e n A l e k s a n d e r D r i e s e n ( U n i v e r s i t e i t A n t w e r p e n ) URN:NBN:NL:UI:10-1-100771// PED201402 Samenvatting Door de komst van nieuwe digitale reclamevormen waarbij de reclame moeilijk van andere inhoud te onderscheiden valt, is er vernieuwde belangstelling voor reclameopvoeding, die kinderen en j…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals