volume 19, issue 3, P161-168 2014
DOI: 10.17986/blm.2014193813
View full text
|
|
Share
Mehmet Cavlak, Muhammed Feyzi Şahin, Ramazan Akçan

Abstract: Giriş ve Amaç: Kıl olay yerinde en sık karşılaşılan delillerden biridir. Yapısal olarak dış etkenlere dayanıklı olduğu bilinmesine rağmen kılın kimyasal ajanlarla muamele edilmesine ilişkin çalışmalar azdır. Bu çalışmada kılın sodyum hipoklorit (NaClO) ile muamele edilmesinin kılın morfolojik yapısına etkileri incelenmiştir.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda beyaz ırktan bir erişkinden 10 adet vaka ve 10 adet kontrol kılı dipten kesilerek örneklenmiştir. İlk grup kıllar 10 dk süre ile <%5 NaClO içerikli çamaş…

expand abstract