2014
DOI: 10.17986/blm.2014193813
View full text |Buy / Rent full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Giriş ve Amaç: Kıl olay yerinde en sık karşılaşılan delillerden biridir. Yapısal olarak dış etkenlere dayanıklı olduğu bilinmesine rağmen kılın kimyasal ajanlarla muamele edilmesine ilişkin çalışmalar azdır. Bu çalışmada kılın sodyum hipoklorit (NaClO) ile muamele edilmesinin kılın morfolojik yapısına etkileri incelenmiştir.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda beyaz ırktan bir erişkinden 10 adet vaka ve 10 adet kontrol kılı dipten kesilerek örneklenmiştir. İlk grup kıllar 10 dk süre ile <%5 NaClO içerikli çamaş… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles