1976
DOI: 10.4102/ids.v10i38.1081
View full text |Buy / Rent full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Trekarbeid kom oral in die wêreld voor waar ’n ontwikkelde land arbeid vir sy ekonomie van ’n onontwikkelde land kan bekom. Die moontlikhede in die ontwikkelde land ‘trek’ veral ongeskoolde arbeid uit die onontwikkelde lande.

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles