2020
DOI: 10.15282/mohe.v9i1.390
View full text
|
|
Share

Abstract: Objektif utama kajian ini untuk mengukur keberkesanan latihan fungsional jeda intensiti tinggi terhadap kecergasan aerobik pemain badminton remaja. Seramai 16 orang peserta lelaki pemain badminton yang berumur 13-15 tahun telah menjalankan latihan intervensi selama 10 minggu. Semua peserta perlu menjalani ujian 20m Multistage Fitness untuk mengukur kadar pengambilan oksigen maksimum (VO2max). Peserta dibahagikan secara rawak kepada dua kumpulan, Eksperimen (n=8) dan Kawalan (n=8) berdasarkan keputusan penilaia…

Expand abstract