2018
DOI: 10.26791/sarkiat.367368 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Niyet etmek, kastetmek anlamında kasada kökünden gelen kaside, isminin de ifade ettiği üzere bir maksadı taşıyan, o maksada yönelik yazılan şiir tarzıdır.Allah ve Hz. Muhammed'den başlayarak din ve devlet büyüklerinin övüldüğü kaside, bir nazım şeklini ifade eden ad olmaktan çıkıp zaman zaman methiye sözü yerine kullanılmıştır.Bu durum beraberinde Divan Şiirine yönelik hayattan kopuk, câize şiiri, saray edebiyatı gibi eleştirileri getirmiştir.Wilkinson Gibb'in başını çektiği bu tutumu kendi edebiyatını Batılı … Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles