volume 22, issue 3, P200-207 2017
DOI: 10.17986/blm.2017333478
View full text
|
|
Share
Gökhan Karaburun

Abstract: Bilirkişi ve bilirkişilik "adil yargılanma hakkı"nı doğrudan etkileyen bir delil değerlendirme aracı olmasına rağmen henüz kurumsallaşmamış olması onu yargının temel problemlerinden biri haline getirmiştir. 6754 sayılı bilirkişilik kanunu ile bilirkişiliğin kurumsallaşması adına önemli bir adım atılmış ise de, bu alana dair temel hukuki denetim aracı kuşkusuz Yüksek Mahkeme kararlarıdır. Makalede; Yargıtay kararlarındaki ölçütler, 6754 sayılı bilirkişilik kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen…

expand abstract